Zbraslavské náměstí – Praha Zbraslav
Zbraslav Square – Zbraslav

Stavebník/Client:
Městská část Praha – Zbraslav / Prague
Místo/Location:
Zbraslavské náměstí, Praha – Zbraslav / Prague
Charakter/Type:
Krajinářsko urbanistický návrh / Landscapeurban design
Zastavěná plocha vč. Přístřešků / Builtarea:
18 500,0 m2
Náklady/Costs:
50,0 mil. Kč /1 950 000Euro
Fáze/Stage:
návrh / design 06/2020
Konstrukce a izolace/Construction:
dlažba, dřevo, ocel, rain garden, výsadba / lime-stone, granite, wood, steel, rain-garden, newplanting
Architekt/Architect:
Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Jan Márton Ing. arch. Petr Klápště
Projekční tým / Job team:
Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Jan Márton, Ing. arch. Petr Klápště
Fotografie / Photographer:
Ing. arch. Lukáš Křovák

Hlavní východiska pro náš návrh jsou následující:
– Zklidnění a zpřehlednění plochy náměstí posazením do jedné úrovně,
– Dopravní řešení navrhujeme jako zklidněnou zónu 30 km/h.
– Hlavní plochou náměstí je „koberec“ s rastrem 5x5m pro volné aktivity a využití při akcích,
– Zarámování vnitřního prostorů náměstí stromořadími. Velkými stromy budou osázeny do stromořadí ve tvaru U, tak aby jimi byl rámován „koberec“ malé stromy pak rámují okraj ulice náměstí,
– V ploše koberce jsou programovatelné fontány a mlžítko, které mají tuto hlavní plochu osvěžit, pítko umisťujeme do klidového prostoru na západě náměstí,
– Přirozené hospodaření s vodou i tvorba přirozeného klimatu v ploše „koberce“ ohraničujeme záhony pro jímání vody (rain-garden na západě, resp. na východě s výsadbou),
– V západní části náměstí vytváříme klidový prostor s charakterem parku s vazbou na infostánek a pěší vazbu k zámku,
– Autobusové zastávky s nástupními hranami ponecháváme u pivovaru s vazbou na budovu infostánku,

Popis zvoleného architektonicko –  krajinářského řešení

Hlavním východiskem pro náš návrh je požadavek na maximální možné zklidnění a zpřehlednění plochy náměstí. Abychom tomuto požadavku co možná nejvíce dostáli, posazujeme plochu náměstí a vozovky do jedné úrovně. Rušíme diagonální přetnutí plochy náměstí ulicí a dopravu necháme ve zklidněném režimu na obvodu náměstí. Do jedné úrovně navrhujeme i ulici U Národní galerie a částečně i ulici k Elišky Přemyslovny, ale je zde případně možné výškově oddělit chodníky a vozovku. 

Jediným prostorem v řešeném území, kde řešíme jinou nivelitu chodníku a vozovky, je ulice u objektu pivovaru s nástupními hranami BUS.

POHYB PO NÁMĚSTÍ

Principiálně by měly části prostranství s provozem vozidel fungovat jako sdílený prostor, kde jsou si všichni rovni. Tento dopravní režim však v Česku neexistuje, proto dopravní řešení navrhujeme jako zklidněnou zónu 30 km/h. Většina ploch náměstí ve středu i po obvodu je pak určena pouze pěšímu pohybu a nedopravním aktivitám. Bezbariérově jsou uzpůsobena místa ve všech přímých vazbách u křižovatek v rozích náměstí, jinak je možné volně přecházet vozovky kdekoliv. Pro cyklistický provoz nejsou s ohledem na celkový charakter a zklidnění náměstí navržena žádná samostatná cyklistická opatření, pouze je umožněn volný pohyb obousměrně i tam, kde platí omezení pro IAD.

USPOŘÁDÁNÍ

Prostor samotné plochy vnitřního náměstí pak komponujeme na základní dvě osy – osa směřující k pivovarské věži a osa před památníkem obětem světových válek. Dále jako silné vazby považujeme ústí ulic U Národní galerie a Elišky Přemyslovny. U ulice U Národní galerie se jedná prakticky o celou její délku, tvoří nástupní před-prostor náměstí a je s ním silně provázán.

Hlavní plochu náměstí pak navrhujeme jako dlážděný „koberec“ s rastrem 5x5m jako hlavní plocha náměstí. „Koberec“ bude zadlážděn jako jemná dlažba – pražská kostka s body rastru. Rastr tak vymezuje základní orientaci náměstí a vytváří čtverce například pro fontány, ale i další mobiliář, jako např. prodejní stánky. Tato hlavní plocha je pak především volným místem sloužící pro setkávání lidí, respektive pro kulturní akce, sváteční trhy a další veřejná setkání občanů. V severo-západním kvadrantu této plochy jsou umístěny programovatelné fontány. Fontány budou mít trysky v úrovni dlažby. V jiho-východním sektoru náměstí pak umisťujeme fontánu – mlžítko.

Na západní straně náměstí umisťujeme klidový prostor s charakterem parku s pítkem, lavičkami a kostkami pro sezení.

Autobusové zastávky s nástupními hranami ponecháváme u pivovaru s vazbou na budovu infostánku. Hmota infostánku přirozeně odděluje prostor náměstí a rušnou ulici s autobusy. Zásadní je tenká linka střechy, která poskytuje přístřeší pro čekání na autobusy a další aktivity s tím spojené (kavárna, boxy pro kola a zásilky).

Zbraslavské náměstí - Praha Zbraslav Zbraslav Square - Zbraslav
Máme 22 let zkušeností v projektování rodinných, bytových domů a občanských staveb. Rovněž se zabýváme řešením interiérů a rekonstrukcí.
Ing. Arch. Josef Tlustý
KONTAKT
Adresa:
V Luhu 1215
252 30 Řevnice

Adresa pražské kanceláře:
Puškinovo náměstí 17
160 00 Praha 6 

Telefon a E-mail:
+420 602 732 843
josef.tlusty@gmail.com
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google